Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Wersja pierwotna jest wersją elektroniczą.


Artykuły opublikowane w kwartalniku dostępne są w open access (OA).


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 100 pkt


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594

Nr 1 (44) (2023)

Opublikowane: 31 marzec 2023

Przyrodzona godność człowieka podstawą sprawiedliwości

Znaczenie oraz kilka racji uzasadniających

13-31 Wojciech Dziedziak
122

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030

Perspektywa regionalna

32-48 Maciej Perkowski, Artur Kosicki, Sebastian Chrzanowski
103

The Introduction of the National Recovery and Resilience Plans in the Light of the Visegrád Grup Countries’ Experience

49-58 Maciej Serowaniec, Michał Przychodzki
44

Hrabiego Leonida Kamarowskiego wizja idei suwerenności państw w postępowaniach przed trybunałem międzynarodowym

59-72 Arsen Tagirov, Dariusz Szpoper
24

X tom Zbioru Praw Cesarstwa Rosyjskiego w województwach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

73-97 Maciej Helmin, Hubert Rafałowski
39

Monistic System as a Model of Governance in Cooperatives Established Under National Laws in Selected Foreign Legal Systems and the Arguments for Introducing this System in the Cooperative Governed by Polish Law

98-112 Grzegorz Kozieł
24

Ogólna charakterystyka banków spółdzielczych we Francji

113-133 Mariola Lemonnier
40

Rozwiązanie czy puszka Pandory? Naruszenie więzi rodzinnej spowodowane ciężkim i trwałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia (artykuł 4462 kodeksu cywilnego)

134-147 Aneta Biały
55

Prawo oskarżonego do kontaktu z obrońcą podczas posiedzenia aresztowego i rozprawy prowadzonych zdalnie

148-162 Renata Badowiec
36

Enabling Society 5.0 through COVID-19 Digital Transformation, New Data Ecosystems, and Sustainability. Post-pandemic Legal Reflections

163-194 Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk , Ewelina Badura
86

Health Law Implications of the Use of Blockchain Technology

195-215 Renata Hrecska-Kovacs
56

Standardy dotyczące eksperymentu medycznego przeprowadzonego na organizmie ludzkim w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

216-235 Tomasz Dąbrowski
50

W stulecie ustawy elektrycznej. Prawodawstwo energetyczne II Rzeczypospolitej

236-261 Tomasz Robert Nowacki
64

Ramy prawne budownictwa na terenie parków narodowych

262-274 Adam Drgas
68

Konstytucyjne i teoretyczno-prawne problemy dotyczące dokonywania zmian w trakcie roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normujących zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci

275-296 Monika Münnich
59

Opłata za marnowanie żywności. Obciążenie nieznane w polskim prawie publicznym

297-310 Michał Kuśmirski
43

Co dalej z polskimi roszczeniami wobec Niemiec z tytułu strat wojennych w latach 1939-1945?

311-334 RAFAŁ ADAMUS
72
Wyświetl wszystkie wydania