Opis czasopisma

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.


 
Wskaźniki oceny czasopisma:


MNiSW: 40 pkt (poz. 27906)


Dyscyplina: nauki prawne


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594Nr 34 (2020)

Opublikowane: sty 18, 2021

Prawo członka spółdzielni do informacji

11-30 Marta Stepnowska
101

The Abuse of Authority by a Professional Counsel in Civil Proceedings

31-50 Paweł Widerski
32

Zasadność istnienia kary nagany i możliwość jej stosowania za wykroczenie uchylania się od obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci

51-64 Sebastian Czechowicz
38

Prawne aspekty uprowadzenia i porwania rodzicielskiego a naruszenie dobra dziecka- studium uwarunkowań na tle orzecznictwa.

65-88 Aleksandra Młynarkiewicz
77

Cechy działań Komisji Nadzoru Finansowego wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kontekście definicji władczych i pozawładczych działań administracji oraz konsekwencje władczego kształtowania sytuacji prawnej kas i Kasy Krajowej w formach niewładczych

89-124 Ewa Derc
75

Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-political Perspective

Part I: The Backdrop: Natural Gas Market in the EU and Ukraine

125-137 Eryk Kosiński, Anna Mikulska
255

Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce

138-167 Marian Masternak
36

Niedoszła próba ograniczenia samodzierżawia. Aleksander I i warszawski projekt konstytucji dla Imperium Rosyjskiego z lat 1818-1820

168-202 Dariusz Szpoper
79

Jerzy Panejko i jego poglądy na instytucję samorządu

203-230 Adam Ostrowski
83

Legislacyjne próby rozwiązania kwestii rozliczenia się za tzw. mienie zabużańskie w latach 1989-2003

231-251 Anna Korzeniewska-Lasota
19

U początków funkcjonowania sądownictwa polskiego na Żuławach i Powiślu po II wojnie światowej. Sąd Grodzki w Malborku (1945-1950)

252-274 MACIEJ HELMIN
36

The Financial Independence of the Supreme Audit Institutions in the Light of Regulations of EU Member States

275-285 Maciej Serowaniec
23

Zmiana paradygmatu w prawie międzynarodowym na przykładzie międzynarodowego prawa inwestycyjnego

286-319 Łukasz Kułaga
27

Europejski Trybunał Praw Człowieka trybunałem konstytucyjnym Europy?

320-347 Adam Wiśniewski
40

Postlegislacyjna ocena skutków regulacji na szczeblu federalnym w Stanach Zjednoczonych

348-369 Paweł Króliczek
51

Prawo jako wyraz „idei kierującej”. Koncepcja Maurice’a Hauriou i jej aktualność

370-393
24
Wyświetl wszystkie numery