Informacje dla autorów

W numerze może zostać opublikowany tylko jeden artykuł autora (nie dotyczy to tekstów we współautorstwie).

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (40000 znaków). 

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Informacja o prawach autorskich

Przesyłając tekst do kwartalnika "Prawo i Więź" autor akceptuje poniższe warunki  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Autor jest jedynym twórcą dzieła lub działa zgodnie z prawem w imieniu i za pełną zgodą wszystkich autorów.

2. Teksty publikowane w "Prawie i Więzi" objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Kopia niniejszej licencji udostępniona jest pod adresem  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl.

3. Od autorów nie pobiera się żadnych opłat za publikację. 

4. Do publikacji będą przyjmowane wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały opublikowane w innym czasopiśmie.

5. Jeżeli tekst powstał w ramach współautorstwa, autorzy składają oświaczenie jaki jest ich procentowy wkład w publikację. 

Finansowanie 

Jeżeli tekst jest finansowany przez osoby lub instytucje trzecie, np. powstał w ramach grantu, stypendium itp., należy podać w tekście źródło finansowania. 

Cykl wydawniczy

Dwumiesięcznik  „Prawo i Więź" publikowany jest  w cyklu wydawniczym: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.

Po 2024 roku redakcje nie planuje wydawania żadnych numerów specjalnych czasopisma. 

W numerze może zostać opublikowany tylko jeden artykuł autora (nie dotyczy to tekstów we współautorstwie). Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (40000 znaków).