Treść głównego artykułu

Abstrakt

Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności Okręgu Wileńskiego zrzeszał przedstawicieli pięciu instytucji finansowych, działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie. Stał na straży ochrony interesów zawodowych swoich członków oraz angażował się w różne podejmowane inicjatywy. Na czele oddziału w Wilnie stał prezes. W Zarządzie zasiadli też: wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członkowie.

Słowa kluczowe

Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności; Wilno; dwudziestolecie międzywojenne; związki zawodowe Trade Union of Bank Workers and Savings Banks, Vilnius, interwar period, trade unions

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. lat polityki społecznej Państwa Polskiego 1918-1928. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1928.
  2. Dąbrowski Przemysław, „Związek Urzędników Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – przyczynek do genezy związków zawodowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego”, Studia Iuridica Lublinensia, nr 2 (2016): 219-230. http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.219.
  3. Kazimierczuk Marcin, Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w polskim porządku prawnym. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2015.
  4. Ossowski Janusz, Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny. Sopot: Spółdzielczy Instytut Naukowy, 2017.