redaktor naczelny: prof. Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

zastępca redaktora naczelnego: prof. Adam Czarnota, Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney

zastępca redaktora naczelnego: dr Dominik Bierecki, Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie

sekretarz redakcji: dr Agata Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zastępca sekratarza redakcji: Olga Nowak-Dziwina, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

redaktor prowadzący: Janusz Ossowski

redaktor językowy: Michał J. Czarnecki

skład: Andrzej Kozakowski