Lista recenzentów (2023 r.):

prof. dr hab. Joanna Haberko

prof. dr hab. Elżbieta Karska

prof. dr hab. Marek Kulik

prof. dr hab. Tomasz Nieborak

prof. dr hab. Maciej Perkowski

prof. dr hab. Ryszard Stefański

prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz

prof. dr hab. Tomasz Tulejski

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK

dr hab. András Bencsik, assoc. prof.

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKW

dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

dr Federico Costantini, assoc. prof.

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

dr hab. Małgorzata Ganczar, prof. KUL

dr hab. Joanna Helios, prof. UWr

dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK

dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK

dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM

dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS

dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW

dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB

dr hab. Paweł Księżak, prof. UŁ

dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK

dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW

dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

dr hab. Joanna Smarż, prof. URad

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US

dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM

dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW

dr hab. Katarzyna Święch- Kujawska, prof. US

dr hab. Jakub Ziety, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK

dr hab. Małgorzata Gałązka

dr hab. Anna Kalisz

dr hab. Mariusz Nawrocki

dr hab. Magdalena Rzewuska

dr hab. Aleksandra Syryt

dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka

dr Dorota Habrat

dr Maciej Helmin

dr Beata Kozicka

dr Artur Lis

dr Szymon Obuchowski

dr Magda Olesiuk-Okomska

dr Anna Reda-Ciszewska

dr Dominika Skoczylas

dr Michał Sopiński

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

dr Maciej Zejda

dr Agata Ziółkowska

dr Krystyna Ziółkowska

Lista recenzentów (2022 r.):

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

prof. dr hab. Marek Kulik

prof. dr hab. Cezary Mik

prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK

dr hab. Cezary Błaszczyk

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

dr hab. Marzena Dyjakowska

dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK

dr hab. Joanna Helios, prof. UWr

dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. UŚ

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

dr hab. Aleksandra Syryt

dr Wojciech Białogłowski

dr Antonio Lopo Martinez

dr Anita Lutkiewicz-Rucińska

dr Grzegorz Świst

dr Artur Trubalski

dr Andrzej Ważny, prof. EWSPA

dr Renata Wiaderna-Kuśnierz

Lista recenzentów (2021 r.):

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

prof. dr hab. Paweł Czubik

prof. dr hab. Adam Lityński

prof. dr hab. Tomasz Sokołowski

prof. dr hab. Robert Stefanicki

prof. dr hab. Dariusz Szpoper

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

prof. Irakli Burduli

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UG

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK

dr hab. Karol Karski, prof. UW

dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW

dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM

dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM

dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW

dr hab. Maria Szczepaniec, prof. UKSW

dr hab. Tomasz Brzezicki

dr hab. Jan Halberda

dr hab. Artur Modrzejewski

dr hab. Aleksandra Syryt

dr Andrzej Ważny, prof. EWSPA

dr Anna Dziergawka

Lista recenzentów (2020 r.):

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

prof. dr hab. Wojciech J. Katner

prof. dr hab. Joanna Misztal – Konecka

prof. dr hab. Maciej Perkowski

prof. dr hab. Ryszard Skubisz

prof. dr hab. Janusz Sługocki

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

prof. dr hab. Dariusz Szpoper

prof. dr hab. Andrzej Szumański

prof. dr hab. Elżbieta Ura

dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr

dr hab. Małgorzata Balwicka – Szczyrba, prof. UG

ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL

dr hab. Marta Baranowska, prof. UMK

dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM

dr hab. Mateusz Błachucki, prof. PAN

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

dr hab. Tomasz Bojar – Fijałkowski

dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK

dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS

dr hab. Marek Dobrowolski

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK

dr hab. Marcin Glicz

dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ

dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL

dr hab. Joanna Helios

dr hab. Andrzej Jackiewicz

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

dr hab. Jerzy Jędrośka

dr hab. Karol Karski, prof. UW

dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW

dr hab. Zbigniew Kmiecik, prof. UMCS

dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr

dr hab. Eryk Kosiński, prof. UAM

dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW

dr hab. Paweł Księżak, proj. UŁ

dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

dr hab. Joanna Kuźmicka – Sulikowska, prof. UWr

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

dr hab. Katarzyna Małysa – Sulińska

dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK

dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM

dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr

dr hab. Monika Münnich

dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM

dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr hab. Anna Rytel – Warzocha, prof. UG

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad.

dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL i US

dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK

dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM

dr hab. Jerzy Szczotka, prof. UMCS

dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uczelni Łazarskiego

dr hab. Iwona Szymczak

dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP

dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW

dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. US

dr Anna Dziergawka

dr Tomasz Jasiakiewicz

dr Krzysztof Kaszubowski

dr Miłosz Kościelniak – Marszał

dr Katarzyna Ludwichowska – Redo

dr Dominika Łukawska – Białogłowska

dr Elżbieta Małecka

dr Michał Miłosz

dr Artur Modrzejewski

dr Piotr Nazaruk, prof. EWSPA

dr Tomasz R. Nowacki

dr Kamil A. Strzępek

dr Aleksandra Syryt

dr Andrzej Jan Szereda

ks. dr Grzegorz Świst

dr Artur Trubalski

dr Paweł Zdanikowski

dr Andrzej Ważny, prof. EWSPA

dr Mariusz Zelek

Lista recenzentów (2019 r.):

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM 

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

prof. Irakli Burduli

dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK 

dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK 

dr hab. Magdalena Habdas 

dr Natalia Karczewska-Kamińska

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ 

dr Michał Markiewicz

dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG 

dr Aleksandra Syryt

dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM

dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. UMK

Lista recenzentów (2018 r.):

 • dr Marta Baranowska
 • dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG
 • dr Aleksandra Brodecka
 • dr hab. Jerzy Ciszewski
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • dr Sławomir Drelich
 • dr Tomasz Jasiakiewicz
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
 • dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW
 • dr Piotr Nazaruk
 • dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
 • dr Tomasz Snarski
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
 • dr Aleksandra Syryt
 • dr hab. Konrad Zacharzewski
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki

Lista recenzentów (2017 r.):

    •  dr hab. Michał Balcerzak
    •  dr Sławomir Drelich
    •  dr Karol Dobrzeniecki
    •  dr Marcin Glicz
    •  dr hab. Bartosz Majchrzak
    •  prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
    •  prof. dr hab. Lech Morawski
    •  dr hab. Henryk Nowicki
    •  prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
    •  dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Lista recenzentów (2016 r.):

   •  dr Karol Dobrzeniecki
   •  prof. dr hab. Monika Gładoch
   •  dr Tomasz Jasiakiewicz
   •  prof. dr hab. Adam Jedliński
   •  prof. dr hab. Krzysztof Motyka
   •  dr Beata Rutkowska
   •  prof. dr hab. Adam Wielomski
   •  dr Iwona Wróblewska
   •  dr hab. Marcin T. Zdrenka

Lista recenzentów (2015 r.):

 • dr hab. Michał Balcerzak
 • prof. dr hab. Tomasz Barankiewicz
 • dr Marta Baranowska
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. dr hab. Tadeusz Jasudowski
 • dr Maja Klubińska
 • prof. dr hab. Oktawian Nawrot
 • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
 • dr Marcin Polakowski
 • dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Lista Recenzentów (2014 r.):

 • prof. Andrzej Adamski 
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Adam Czarnota
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
 • dr Beata Rutkowska
 • dr hab. Marcin Zdrenka

Lista Recenzentów (2013 r.):

 • prof. Andrzej Adamski
 • prof. Andrzej Bator
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Bożena Gronowska
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • prof. Tomasz Justyński
 • prof. Andrzej Mączyński
 • prof. Lech Morawski
 • dr Wojciech Morawski
 • prof. Aleksander Nalaskowski
 • prof. Oktawian Nawrot
 • prof. Romuald Piekarski
 • dr Marcin Polakowski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Szahaj
 • prof. Jerzy Zajadło
 • prof. Piotr Zakrzewski

Lista Recenzentów (2012 r.):

 • prof. Andrzej Batory
 • prof. Grzegorz Goździewicz
 • prof. Lech Morawski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Sokala