Lista recenzentów (2019 r.):

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM 

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

prof. Irakli Burduli

dr hab. Piotr Czubik, prof. UEK 

dr hab. Tomasz Demendecki, prof. UMCS

dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP 

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US 

dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK 

dr hab. Magdalena Habdas 

dr Natalia Karczewska-Kamińska

dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ 

dr Michał Markiewicz

dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. UAM

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG 

dr Aleksandra Syryt

dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM

dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. UMK

Lista recenzentów (2018 r.):

 • dr Marta Baranowska
 • dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG
 • dr Aleksandra Brodecka
 • dr hab. Jerzy Ciszewski
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • dr Sławomir Drelich
 • dr Tomasz Jasiakiewicz
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
 • dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW
 • dr Piotr Nazaruk
 • dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM
 • dr Tomasz Snarski
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
 • dr Aleksandra Syryt
 • dr hab. Konrad Zacharzewski
 • prof. dr hab. Robert Zawłocki

Lista recenzentów (2017 r.):

    •  dr hab. Michał Balcerzak
    •  dr Sławomir Drelich
    •  dr Karol Dobrzeniecki
    •  dr Marcin Glicz
    •  dr hab. Bartosz Majchrzak
    •  prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
    •  prof. dr hab. Lech Morawski
    •  dr hab. Henryk Nowicki
    •  prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
    •  dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Lista recenzentów (2016 r.):

   •  dr Karol Dobrzeniecki
   •  prof. dr hab. Monika Gładoch
   •  dr Tomasz Jasiakiewicz
   •  prof. dr hab. Adam Jedliński
   •  prof. dr hab. Krzysztof Motyka
   •  dr Beata Rutkowska
   •  prof. dr hab. Adam Wielomski
   •  dr Iwona Wróblewska
   •  dr hab. Marcin T. Zdrenka

Lista recenzentów (2015 r.):

 • dr hab. Michał Balcerzak
 • prof. dr hab. Tomasz Barankiewicz
 • dr Marta Baranowska
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. dr hab. Tadeusz Jasudowski
 • dr Maja Klubińska
 • prof. dr hab. Oktawian Nawrot
 • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
 • dr Marcin Polakowski
 • dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Lista Recenzentów (2014 r.):

 • prof. Andrzej Adamski 
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Adam Czarnota
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
 • dr Beata Rutkowska
 • dr hab. Marcin Zdrenka

Lista Recenzentów (2013 r.):

 • prof. Andrzej Adamski
 • prof. Andrzej Bator
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Bożena Gronowska
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • prof. Tomasz Justyński
 • prof. Andrzej Mączyński
 • prof. Lech Morawski
 • dr Wojciech Morawski
 • prof. Aleksander Nalaskowski
 • prof. Oktawian Nawrot
 • prof. Romuald Piekarski
 • dr Marcin Polakowski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Szahaj
 • prof. Jerzy Zajadło
 • prof. Piotr Zakrzewski

Lista Recenzentów (2012 r.):

 • prof. Andrzej Batory
 • prof. Grzegorz Goździewicz
 • prof. Lech Morawski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Sokala