DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi32

Opublikowane: lip 14, 2020

Więzi konstytucyjne w polskich ustawach zasadniczych

9-22 Andrzej Bałaban
124

Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności Okręgu Wileńskiego – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego

23-31 Przemysław Dąbrowski
72

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice zostały wpisane więcej niż dwie osoby

32-48 Janusz Gajda
71

Załogowe i bezzałogowe stacje kosmiczne

wybrane aspekty prawne

49-69 Elżbieta Karska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
94

Niepełna opinia biegłego w polskim procesie karnym

70-84 Czesław Kłak
83

Kilka uwag o formularzach uzasadnień w sprawach karnych

85-113 Artur Kotowski
71

Interes prawny a interes faktyczny prezesa zarządu instytucji finansowej w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego

114-125 Mirosław Pawełczyk
64

Ochrona prawna nazw organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

126-147 Grzegorz Tylec, Wojciech Lis
83

Ochrona jednostek i grup przed dyskryminacją z powodów religijnych lub światopoglądowych w Kodeksie karnym z 1997 r.

148-159 Damian Szeleszczuk
51

Uwagi dotyczące ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym

160-179 Paweł Banul
106

Problematyka informowania o dostępie do aborcji a pomocnictwo do przestępstwa przerwania ciąży (art. 152 § 2 k.k.)

180-193 Jan Kluza
206