DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi31

Opublikowane: kwi 5, 2020

Civil Law and Commercial Law in Activities of the Administration. Tradition and Modernity in Legal Institutions. Part 2. Introduction.

Grzegorz Kozieł
384

Public procurement Law – Civil Law under „Coercion” of Administrative Law or Administrative Law on the basis of Civil law? Comments on the Method of Its Regulation and the Nature of Legal Norms

Renata Tanajewska, Agnieszka Malarewicz-Jakubów
67

Providing land properties with access to public roads through the establishment of easements - selected issues within civil and administrative law

Michał Zalewski
306

The institution of a whistleblower in the Polish legal system - meaning and perspectives in the area of public administration activities

77

Legal Status of Succession Manager in Terms of Polish Law

Grzegorz Kozieł
185

Transfer of shares in municipal companies in the current legal reality, following the entry into force of the State-owned Property Management Rules Act of 2016

Jędrzej Jerzmanowski
24

The Organizational and Legal Form of Local Development Tasks – Innovation or Break in the Model of Administration Activities?

29

On the Notion of the Competent State Agency as the Unit Authorized to Demend the Fulfillment of Testamentary Burden, if it is in the Public Interest (Art. 985 of the Civil Code)

Tomasz Jasiakiewicz
19

Ewolucja konstrukcji prawnej ustawowego zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową (na podstawie art. 27 ust. 2 u.s.m.)

Iwona Szymczak
340

Prawo łaski w Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego

Jan Sobiech
105

Stan wyjątkowy jako formuła przestrzenna

Amerykańskie więzienie w Abu Ghraib w kontekście filozofii prawa Carla Schmitta

93