Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia sprzężenia polityki i prawa w sektorze energetycznym na przykładzie niezwykle złożonego procesu jakim jest wprowadzenia energetyki jądrowej w Polsce. W szczególności jego celem jest zwrócenie uwagi na najważniejszy aspekt tego połączenia, tj. wykazanie, w jaki sposób instrumenty prawne, w tym legislacyjne, są wykorzystywane do osiągnięcia strategicznych celów polityki państwa.

Słowa kluczowe

prawo energii jądrowej polityka w zakresie energii jądrowej Prawo atomowe bezpieczeństwo jądrowe akceptacja społeczna dla energetyki jądrowej nuclear law nuclear policy Atomic Law nuclear safety social acceptance for nuclear power

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chancellery of the Sejm. Office of Sejm Committees, Full record of the proceedings of the extraordinary commission on energy and energy raw materials (No. 6) of February 6, 2014, p. 18. http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/9658D269AD6FF3EFC1257C7C004DB1F4/%24File/0293307.pdf.
 2. Harper Jo, Poland mulls options for financing first nuclear power plant. URL=https://financialobserver.eu/poland/poland-mulls-options-for-financing-first-nuclear-power-plant/.
 3. Iaccarino Fabrizio, „Nuclear Renaissance in Italy – Maintaining Momentum” Nuclear Law Bulletin, no. 1 (2010): 65-78. https://doi.org/10.1787/nuclear_law-2010-5kmbv3fsd9zr.
 4. IAEA, Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), IAEA Nuclear Security Series, Recommendations, No. 13, Vienna 2011.
 5. Młynarkiewicz Łukasz, Decyzja zasadnicza w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Sopot: Arche 2020.
 6. NEA OECD, Nuclear Legislation in OECD and NEA Countries. Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities. Poland, OECD 2015. https://www.oecd-nea.org/law/legislation/poland.pdf.
 7. Nowacki Tomasz R., “Nuclear Power Programme for Poland – Establishing the Legal Framework” [in:] Nuclear Law in the EU and Beyond – Atomrecht in Deutschland, der EU und weltweit. Proceedings of the AIDN/INLA Regional Conference 2013 in Leipzig, ed. Cristian Raetzke, 121-166. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2014. https://doi.org/10.5771/9783845252360-119.
 8. Nowacki Tomasz R., „Budowa obiektów energetyki jądrowej. Nowe instytucje w procesie inwestycyjnym”, [in:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, ed. Anna Walaszek-Pyzioł, 197-217. Kraków: AT Wydawnictwo 2012.
 9. Nowacki Tomasz R., „Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, [in:] Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, ed. Halina Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska, 653-673. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2017.
 10. Nowacki Tomasz R., „Ograniczenie autonomii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki” Przegląd Sejmowy, No. 4 (2017): 53-73. https://doi.org/10.31268/PS.2018.05.
 11. Nowacki Tomasz R., „On Legal Requirements for Construction of High Temperature Reactors (HTR) in Poland” atw – International Journal for Nuclear Power, No. 8/9 (2017): 520-527.
 12. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Raport 2018 KSE. https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2018#t1_2.
 13. Raetzke Cristian, Michael Micklinghoff, „Regulatory challenges in the licensing of new nuclear power plant – From CORDEL to ERDA” atw –International Journal for Nuclear Power, No. 12 (2012): 720-724.
 14. Siegrist Michael, Viviane H. M. Visschers, „Acceptance of nuclear power: The Fukushima effect” Energy Policy, Vol. 59 (2013): 112-119. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.07.051.
 15. Srinivasan T. N., T. S. Gopi Rethinaraj, „Fukushima and thereafter: Reassessment of risks of nuclear power”, Energy Policy, Vol. 52 (2013): 726-736. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.10.036.
 16. World Nuclear Association, Licensing and Project Development of New Nuclear Plants, London 2015.