Treść głównego artykułu

Abstrakt

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej jest niezbędny dla korzystania z nieruchomości gruntowej w sposób w pełni odpowiadający jej społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu. Przepisy prawa przewidują instytucje, których celem i funkcją jest zapewnienie nieruchomości odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, a co za tym następuje, umożliwienie właścicielowi nieruchomości  wykonywanie jego uprawnień wynikających z art. 145 Kc. Przepisy takie znajdują się w obszarze prawa cywilnego oraz  administracyjnego i znajdują zastosowanie zarówno w stanach faktycznych, w których nieruchomość gruntowa jest już pozbawiona dostępu do drogi publicznej (funkcja sanacyjna), jak i takich, w których dopiero może dojść do powstania nieruchomości pozbawionej takiego dostępu (funkcja prewencyjna). Wzbudzają one pewne wątpliwości interpretacyjne, które dotyczą w szczególności przesłanek ustanowienia służebności drogi koniecznej oraz skutków nieustanowienia odpowiedniej służebności dla wydzielanej nieruchomości pozbawionej bezpośredniej styczności z drogą publiczną.


 

Słowa kluczowe

dostęp do drogi publicznej służebność drogi koniecznej access to a road, easement, easement by necessity, right of way, property division

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bieniak Michał, Materialnoprawne aspekty ustanowienia służebności drogi koniecznej” Monitor Prawniczy, No.6 (2004): 267-272.
 2. Bladowski Bohdan, Alfred Gola. Służebności gruntowe i osobiste. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1988.
 3. Bończak-Kucharczyk Ewa, Komentarz aktualizowany do art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: Lex, 2017.
 4. Burian, Beata, [in:] Kodeks cywilny, Komentarz, ed. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
 5. Durzyńska Magdalena, „Podział nieruchomości a dostęp do drogi publicznej” Rejent, No.6 (2010): 9-22.
 6. Durzyńska Magdalena, Rozgraniczenie i podział nieruchomości. Warszawa: LexisNexis Polska, 2009.
 7. Dziczek Roman, Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości. Warszawa: LexisNexis Polska, 2010.
 8. Gieral-Siewielec Agnieszka, „Podział nieruchomości budynkowych i lokalowych” Rejent, No.7-8 (2000): 23-47.
 9. Ignatowicz Jerzy, Krzysztof Stefaniuk, Prawo rzeczowe. Warszawa: LexisNexis Polska, 2012.
 10. Klat-Górska Elżbieta, Komentarz do art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warszawa Lex, 2018.
 11. Klat-Górska Elżbieta, Komentarz do art. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warszawa Lex, 2018.
 12. Kocon Wacław, Droga konieczna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977.
 13. Kubas Andrzej, „Ustanowienie służebności drogi koniecznej” Nowe Prawo, No.3 (1966): 339-350.
 14. Kuźniar Anastazy, „Ustanowienie służebności drogi koniecznej” Nowe Prawo, No. 10-11 (1977):1440-1448.
 15. Makarewicz Elżbieta, „Przeniesienie własności działki bez spełnienia warunku określonego w decyzji o podziale nieruchomości” Monitor Prawniczy, No.17 (2010): 972-974.
 16. Matuszczyk Krzysztof, „Glosa do orz. SN z 6.04.2004r., I CK 552/03” Przegląd Sądowy, No.4 (2006): 107-113.
 17. Mzyk Eugeniusz, [in:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, ed. Gerard Bieniek. Warszawa: LexisNexis Polska, 2005.
 18. Piątowski Józef, [in:] System Prawa Cywilnego, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, ed. Jerzy Ignatowicz. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, 1977.
 19. Rudnicki Stanisław, Sąsiedztwo nieruchomości. Kraków: „Zakamycze”, 1998.
 20. Rudnicki Stanisław, [in:] Stanisław Rudnicki, Gerard Bieniek, Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa: LexisNexis Polska, 2011.
 21. Szydło Wojciech, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.
 22. Truszkiewicz Zygmunt, „Apekty konstrukcyjnoprawne podziału nieruchomości” Studia Iuridica Agraria, Vol. X (2012): 105-122.
 23. Warciński Michał, Służebności gruntowe według Kodeksu cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013.
 24. Wolanin Marian, W Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz 2017, Komentarz do art. 99 u.g.n. Warszawa: Legalis, 2017.
 25. Woś Tadeusz, Wywłaszczanie nieruchomości i ich zwrot. Warszawa: LexisNexis, 2010.
 26. Zaradkiewicz Kamil, W Kodeks cywilny, Vol. I, Komentarz. Art. 1-44911, ed. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.
 27. Zbiegień-Turzańska Anna, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, Vol. I, Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, ed. Konrad Osajda. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.