Treść głównego artykułu

Abstrakt

The topic of whistleblowers is discussed not only in the area of ​​legal sciences, but also in widely understood journalism. The issue arouses controversy, and by some debaters it is called a return to the dark times of informing. The supporters of this institution point to the measurable benefits of using it. It was therefore considered justified to undertake scientific analysis and reflection on this issue. The article presents the institution of a whistleblower whose implementation is planned for the Polish legal system. It also attempts to explain the meaning of the institution and its perspectives in the area of ​​administration. The article discusses the historical aspect of the signaller as well as its potential impact on public administration. The authors found that the experiences resulting from the analysis of this context may prove useful in forecasting the opportunities and threats accompanying the introduction of sygnalists to the Polish legal system. The issue of legal protection of whistleblowers was presented in turn. Finally, the draft of Law on transparency of public life was discussed and summary conclusions were presented.

Słowa kluczowe

sygnalista prawo publiczne whistleblowing public law

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Aristotle. Political system of Athens. libertarianin.org/Ebooks/Aristoteles/Aristoteles-Ustrój%20Polityczny%20Aten.pdf.
 2. Bralczyk, Jerzy. „Sygnalista,” Gazeta Wyborcza, 9 December 2017.
 3. Chobot, Andrzej. „Legal and social characteristics of the good of the workplace” Legal, Economic and Sociological Movement, No. 2 (1984): 95-107.
 4. Dasgupta, Siddhartha and Ankit Kesharwani. „Whistleblowing: A Survey of Literature” The IUP Journal of Corporate Governance, No. 4 (2010): 57-71.
 5. Derlacz-Wawrowska, Marta. „Whistleblowing a ochrona informacji poufnych pracodawcy”, [in:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, ed. Gertruda Uścińska, 390-403. Warszawa: IPISS, 2013.
 6. Dodge, Mary. „Whistleblowers”, [in:] Encyclopedia of white-collar and corporate crime, Vol. I-II, ed. Lawrence M. Salinger, 860-861. Thousand Oaks: Sage Reference, 2005.
 7. Dubiecki, Marian. Historya Stanów Zjednoczonych: Rys dziejów od r. 1788 do r. 1865, Vol. IV (Warszawa: Wydawnictwo Michała Glückberga 1878).
 8. Encyklopedyja powszechna, Vol. VI (Warszawa: S. Orgelbrand, 1867).
 9. Encyklopedyja powszechna, Vol. XXIV (Warszawa: S. Orgelbrand, 1867).
 10. Inwentarz Praw, Statutów, Konstytucyi Koronnych Voluminow legum: Przedruk wydania xx. Pijarów, do tomów I-VI, Warszawa 1789.
 11. Kobroń, Łucja. „Whistleblower – strażnik wartości czy donosiciel?” Palestra, No. 11-12 (2013): 296-301.
 12. Kopaliński, Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978).
 13. Krakowskie studia prawnicze, Vol. XIV-XVII, Warszawa 1981.
 14. Łagowski, Bronisław. Duch i bezduszność Trzeciej Rzeczypospolitej (Kraków: Universitas 2007).
 15. Mikołajczyk, Marian. Na drodze do postania procesu mieszanego: zmiany w polskim procesie karnym w latach 1764-1794 (Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991).
 16. Patterson, Robert. Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, transl. Ewa Kieres (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Polska Akademia Rachunkowości, 2008).
 17. Rachet, Guy. Słownik cywilizacji greckiej, przeł. E. Papuci-Władyka (Katowice: Wydawnictwo Książnica, 2006).
 18. Słownik języka polskiego, ed. Witold Doroszewski. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/.
 19. Sport bez korupcji. Podręcznik Dobrych praktyk, ed. Holger-Michael Arndt, Dieter Miebach (Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2008).
 20. Węcowski, Marek. Dylemat więźnia: ostracyzm ateński i jego pierwotne cele (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018).
 21. Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana, Vol. XV, ed. Jerzy Aleksandrowicz, Warszawa 1895.
 22. Wojciechowska-Nowak, Anna. Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z badań (Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2011).
 23. Wujczyk, Marcin. „Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy” Przegląd Sądowy, nr 6, (2014): 114-122.