Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji (SI), aczkolwiek z jednej strony nieunikniony i łączący się z wieloma pozytywnymi aspektami, wiąże się także z powstaniem zagrożeń dla ochrony praw człowieka. Zagrożeniom tym starają się wychodzić naprzeciw różne inicjatywy prawodawcze, podejmowane obecnie zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Najbardziej zaawansowane prace, jeśli chodzi o tworzenie norm dotyczących SI w kontekście praw człowieka prowadzone są na poziomie międzynarodowym w ramach dwóch organizacji międzynarodowych o charakterze regionalnym – Unii Europejskiej (UE) i Rady Europy (RE). Celem tego opracowania jest podjęcie próby odpowiedzi na pytania o to, jak najbardziej obecnie zaawansowane regulacje w sferze prawa międzynarodowego tworzone w UE oraz RE, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) podchodzą do zagadnienia zagrożeń dla praw jednostki stwarzanych przez rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji. Po dokonaniu charakterystyki tych regulacji tworzonych w ramach tych organizacji, dokonana została analiza wybranych orzeczeń ETPC związanych są ze zjawiskiem SI. Problemy badawcze związane z prowadzoną w tym opracowaniu analizą wiążą się w szczególności ze wskazaniem różnic oraz podobieństw pomiędzy ocenianymi standardami dotyczącymi technologii wykorzystujących SI w kontekście zagrożeń jakie stwarzają dla praw jednostki oraz ich znaczeniem w przyszłości.

Słowa kluczowe

Sztuczna inteligencja, prawa człowieka, Unia Europejska, Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka Artificial intelligence, human rights, European Union, Council of Europe, European Court of Human Rights

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Brattnerg Erik, Raculuca Csernatoni, Venesa Rugova, Europe and AI: Leading, Lagging Behind, or Carving its Own Way. Carnegie Endowment for International Peace, Lipiec 2020.
  2. Carriço Gonçalo, „The EU and Artificial Intelligence: A Human-Centered Perspective” European View nr 1-8 (2018).
  3. Edwards Liliane, The EU AI Act: A Summary of its Significance and Scope. London: Ada Lovelace Institute, 2022. Expert-explainer-The-EU-AI-Act-11-April-2022.pdf.
  4. Szappanos Melinda, „Artificial Intelligence: Is the European Court of Human Rights Prepared?” Acta Humana, nr 1 (2023): 93-110.
  5. Świerczyński Marek, Zbigniew Więckowski, Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2021.