Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki odwołania darowizny w sytuacji, gdy została ona uczyniona do majątku wspólnego małżonków, a niewdzięcznym okazał się być tylko jeden z nich. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, rażąca niewdzięczność obdarowanego stanowi przesłankę odwołania darowizny wykonanej. W sytuacji darowania przedmiotu do majątku wspólnego pojawia się kwestia dopuszczalności odwołania jej, jeśli tylko jeden z małżonków wykazał rażąco niewdzięczne zachowanie.

Słowa kluczowe

darowizna majątek wspólny małżonków małżonkowie rażąca niewdzięczność donation joint marital property spouses gross ingratitude

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Breyer S., Gross S., [in:] Komentarz do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ed. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975.
 2. Ciepła H., Brzeszczyńska S., Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Warszawa 2018.
 3. Dmowski S., [in:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania, t. II, ed. G. Bieniek, Warszawa 2005.
 4. Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974.
 5. Gromek K., [in:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Gromek, Warszawa 2016.
 6. Grzybowski S., [in:] System Prawa Cywilnego, vol. III, part. 2, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, ed. S. Grzybowski, Wrocław 1976.
 7. Krzynówek, J., Volenti non fit iniuria. Powstanie i historia reguły, [in:] Łacińskie paremie w kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, ed. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek. Warszawa 2001.
 8. Mularski K., [in:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego, art. 450-1088, ed. M. Gutowski, t. II, Warszawa 2016.
 9. Pietrzykowski K., [in:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Pietrzykowski Warszawa 2018.
 10. Policzkiewicz, Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.1.1992 r., III CZP 142/91, „Orzecznictwo Sądów Polskich” No. 3, 1993.
 11. Rejman S., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18.2.1969 r., III CZP133/68, „Nowe Prawo” No. 6, 1971.
 12. Safjan M., [in:] Kodeks Cywilny. Komentarz, art. 450-1088, vol. II, ed. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
 13. Słyk J., [in:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Osajda, Warszawa 2018.