Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author deals with the position of persons with disabilities in proceedings before administrative authorities in the Czech Republic. The legislation here is fragmented, and the author examines the basic principles that govern this area. At the same time, attention is focused on the question of the use of public and private institutes to support persons with disabilities in administrative proceedings. Finally, a significant transition trend from the „substitute decision-making system” to the „Supported or Assisted decision-making” concept is analyzed.

Słowa kluczowe

persons with disabilities, public administration, administrative proceedings, discrimination, legal capacity, assisted decision-making, guardian, assisting person, representation by a member of the household persons with disabilities, public administration, administrative proceedings, discrimination, legal capacity, assisted decision-making, guardian, assisting person, representation by a member of the household

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Boučková Pavla et al., Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016.
 2. Burgstahler Sheryl, Universal Design: Process, Principles, and Applications. USA: University of Washington, 2009. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED506550.pdf.
 3. Fiala Zdeněk, Frumarová Kateřina et al., Správní řád. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2020.
 4. Booth Glen Kristin, „Supported decision-making and the human right of legal capacity” Inclusion, No. 1 (2015): 2-16.
 5. https://supporteddecisionmaking.com.au/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/AAIDD-article-Glen-SDM-Human-Right-Legal-Capacity.pdf
 6. Harding Rosie, Ezgi Taşcıoğlu, „Supported Decision-Making from Theory to Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity” Societies, No. 2 (2018): 25. https://doi.org/10.3390/soc8020025.
 7. Jemelka Luboš, Klára Pondělíčková, David Bohadlo, Správní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016.
 8. Kaplan Deborah, „The Definition of Disability: Perspective of the Disability Community” Journal of Health Care Law & Policy, No. 2 (2000). http://digitalcommons.law.umaryland.edu/jhclp/vol3/iss2/5.
 9. Krhutová Lenka, „Teorie a modely zdravotního postižení” Sociální práce, No. 4 (2010): 49-59.
 10. Krhutová Lenka, Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci-Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005.
 11. Michigan Disability Rights Coalition, Models of Disability. http://www.bahaistudies.net/neurelitism/library/models_of_disability.pdf.
 12. Nurmela Kristiina, Antti Pirhonen, Airi Salminen, „Accessibility of Public Web Services: A Distant Dream?”, [in:] Human-Computer Interaction – INTERACT 2013. INTERACT 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 8117, ed. Paula Kotzé, Gary Marsden, Gitte Lindgaard; Janet Wesson; Marco Winkler. 56-578. Berlin-Heidelberg: Springer, 2013, https://doi.org/10.1007/978-3-642-40483-2_40; https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-40483-2_40.pdf?pdf=inline%20link
 13. Rada Michal, Governance Accessability je nový směr pro Evropu i pro nás. Office of the Government of the Czech Republic. https://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Rada.pdf.
 14. Škurek Martin, „Institut podpůrce ve správním řízení” Acta Iuridica Olomucensia. Supplementum, No. 5 (2014): 77-87.
 15. Škurek Martin, „Osoba procesního opatrovníka ve správním řízení”, [in:] Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni on-line dne 27. listopadu 2020, ed. Vilém Knoll, Jakub Hablovič, Vladislav Vnenk. 668-678. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022.
 16. Quinn Gerarad, „Personhood & legal capacity: Perspectives on the paradigm shift of article 12 CRPD”, [in:] Proceedings of the HPOD Conference. Harvard Law School, Cambridge, Mass., 20 February 2010. http://www.fedvol.ie/_fileupload/Research/NDE%20Reading%20Lists/Harvard%20Legal%20Capacity%20gq%20draft%202%20Gerard%20Quinn%20Feb%202010.pdf.
 17. Vedral Jan, Správní řád. Komentář. Praha: Bova Polygon, 2012.