Treść głównego artykułu

Abstrakt

Hrabia Leonid Kamarowski był jednym z najbardziej rozpoznawanych specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego w dobie Imperium Rosyjskiego. Jego rozważania dotyczyły przede wszystkim kwestii międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Dysertacja doktorska autorstwa Kamarowskiego “O międzynarodowym trybunale” stała się teoretyczną podstawą dla powołania trybunału międzynarodowego w XIX wieku. W pracy tej analizował zasadę suwerenności państwa w zderzeniu z kompetencjami trybunału międzynarodowego, utworzenie którego widział jako naturalny etap rozwoju ludzkości oraz prawa międzynarodowego.

Słowa kluczowe

Leonid Kamarowski, suwerenność, trybunał międzynarodowy, międzynarodowy wymiar sprawiedliwości, zasada komunikacji, prawo międzynarodowe, Uniwersytet Moskiewski. Leonid Kamarovsky, sovereignty, international court, international justice, the principle of communication, international law, Moscow State University

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Arsen Tagirov - Akademia Pomorska w Słupsku

Student 2 roku prawa Akademii Pomorskiej w Słupsku, ukończył też Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawniczy im. Olega Kutafina uzyskując w 2021 tytuł zawodowy magistra prawa. 

ORCID: 0000-0001-5729-3500

Dariusz Szpoper - Akademia Pomorska w Słupsku

Profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej.

ORCID: 0000-0002-8593-2821

Referencje

 1. Bluntschli Johann, Lehre vom modernen Staat. Erster Teil. Stuttgart: J. G. Cotta, 1886.
 2. von Bulmerincq August, Die Systematik des Völkerrechts von Hugo Grotius: Bis auf die Gegenwart. Dorpat: E.J. Karow, 1858.
 3. Butler William, „Graf L. A. Kamarowski i sozdanie mieżdunarodnogo suda”, [w:] L. A. Kamarowski, O mieżdunarodnom sudie, red. Lew Szestakow. xxxv-xliii. Moskwa: Zercalo, 2015.
 4. Daniewski Wsewołod, Istoriczeskij oczierk niejtralitieta i kritika Pariżskoj morskoj deklaracji 16-go apriela 1856 goda. Moskwa: Tipografia K. Indricha, 1879.
 5. Grabar’ Władimir, Materiały k istorii literatury mieżdunarodnogo prawa w Rossii (1647-1917). Moskwa: Zercalo, 2005.
 6. Kaltenborn-Stachau, Carl von. Kritik des Völkerrechts: nach dem Jetzigen Standpunkte der Wissenschaft. Leipzig: Verlag von Gustav Mayer, 1847.
 7. Kamarowskaja Jekaterina, Jewgraf Komarowski. Grafinia Kamarowskaja. Wospominanija. Moskwa: Zacharow, 2003.
 8. Kamarowski Leonid, „Prazdnik dwadcatipiatilietija instituta mieżdunarodnago prawa. (1873-1898)” Russkaja mysl’ 19, nr 12 (1898): 36-47.
 9. Kamarowski Leonid, Mieżdunarodnoe prawo w XIX wiekie. Moskwa: Tipo-litografia Towarisziestwa I.N. Kusznerew i Ko, 1901.
 10. Kamarowski Leonid, Naczalo niewmieszatielstwa. Moskwa: Uniwiersytetskaja tipografia [Katkow i K], 1874.
 11. Kamarowski Leonid, O mieżdunarodnom sudie. Moskwa: Tipografia T. Malinskowo, 1881.
 12. Kamarowsky Leonid, „De l’ideé d’un tribunal international” Revue de droit international et de législation comparée XV, nr 1 (1883): 44-51.
 13. Komarowski Jewgraf, Zapiski grafa J.F. Komarowskogo. Sankt-Peterburg: Izdatelstwo „Ogni”, 1914.
 14. Martens Fiodor, O konsulach i konsulskoj jurisdikcji na wostoke. Sankt-Peterburg: Tipografia Ministerstwa Putiej Soobszczenija [A. Bienkie], 1873.
 15. Martens Fiodor, Sowriemiennoje mieżdunarodnoje prawo ciwilizowannych narodow, t. I. Sankt-Peterburg: Tipografia Ministerstwa Putiej Soobszczenija [A. Bienkie], 1882.
 16. Martens Fiodor, Sowriemiennoje mieżdunarodnoje prawo ciwilizowannych narodow, t. II. Sankt-Peterburg: Tipografia Ministerstwa Putiej Soobszczenija [A. Bienkie], 1883.
 17. Pütter Karl, „Ueber das Princip des praktischen europäischen Völkerrechts” Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Theoretical Economics 4, nr 3 (1847): 535-62. http://www.jstor.org/stable/40734653.
 18. Sobko Nikołaj, „Kamarowski, graf Jewgraf Fiedotowicz”, [w:] Russkij biograficieskij slowar’ 8. Ibak – Kluczarew, red. Alieksandr Połowcow. 409. Sankt-Peterburg: Tipografia Glawnago Uprawlienia Udiełow, 1897.
 19. Syrych Władimir, „Kamarowski Leonid Aleksejewicz”, [w:] Prawowaja nauka i juridicieskaja idieologia Rossii, Encyklopiediczeskij slowar’ biografij 1, red. Władmir Syrych. 301-303. Moskwa: Izdatielskaja gruppa „Jurist”, 2009.
 20. Taube Michaił, „Graf L.A. Kamarowski (Niekrolog)”, Żurnal Ministerstwa narodnogo proswieszczenija 44, nr 3 (1913): 37-47.
 21. Tomsinow Władimir, „Christianskaja doktryna mieżdunarodnogo prawa w tworczestwie L. A. Kamarowskogo” Wiestnik Moskowskogo Uniwersiteta, Seria 11. Prawo, nr 3 (2019): 38-67.
 22. Tomsinow Władimir, Rossijskie prawowiedy XVII-XX wiekow: Oczerki żyzni i tworczestwa, t. II. Moskwa: Zercalo-M, 2015.
 23. von Ullmann Emanuel, Otfried Nippold, Walther Schücking, Robert Piloty, Hermann Maier, „Aus Der Bewegung” Die Friedens-Warte Zeitschrift für zwischenstaatliche Organisation 15 (1913): 27-29.