Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja książki Arkadiusza Baruta, w której prawa człowieka prawa człowieka zostają przedstawione w oparciu o model imaginarium społecznego. Autor recenzji aprobatywnie komentuje dążenie do uwydatnienia związku, który zachodzi pomiędzy zmianą kluczowej dla praw człowieka idei podmiotowości a transformacją symboliki społecznej, w szczególności powszechnych wyobrażeń na temat prawa i państwa.

Słowa kluczowe

prawa człowieka pilozofia prawa imaginarium społeczne human rights philosophy of law social imaginary

Szczegóły artykułu

Referencje

    A. Barut, Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego, Warszawa 2018.