Treść głównego artykułu

Abstrakt

17 grudnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-336/19, w którym podkreślił kluczowe znaczenie dobrostanu zwierząt w procedurze uboju i to niezależnie od celu, który spełnia. Trybunał przeprowadził tym samym wykładnię art. 13 TFUE przy uwzględnieniu zmieniającego się kontekstu i charakteru działania całej Unii Europejskiej. W podobnej  materii wypowiedział się również polski Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z  10 grudnia 2014 r. uznał, że bezwzględny zakaz uboju rytualnego jest jednak nie do pogodzenia z wolnością uzewnętrzniania wyznania.


Analiza przedstawia dogmatyczną warstwę obu orzeczeń w kontrowersyjnym pod wieloma względami obszarze  - uboju rytualnego.

Słowa kluczowe

dobrostan zwierząt, ubój rytualny, obowiązek uprzedniego ogłuszenia zwierząt, EKPC, Karta Praw Podstawowych animal welfare, ritual slaughter, obligation of prior stunning of animals, ECHR, Charter of Fundamental Rights

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Marek Domagała

Dr Marek Domagała, radca prawny

(autor jest koordynatorem - analitykiem Wydziału Studiów nad Orzecznictwem i Analiz Prawnych Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego)

nr ORCID: 0000-0003-0310-2910

Referencje

 1. Callewaert Johan, Applying the Right to Freedom of religion Under the Charter, Having Regard to the Convention – Judgment of the CJEU in the Ccase of Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others. https://johan-cal-lewaert.eu/applying-the-right-to-freedom-of-religion-under-the-charter--having-regard-to-the-convention-judgment-of-the-cjeu-in-the-case-of--centraal-israelitisch-consistorie-van-belgie-and-others/.
 2. Elżanowski Andrzej, Wojciech Pisula, Analiza stosowanych (ew. możliwych) sposobów uboju rytualnego, zmniejszających (ograniczających) cierpienie zwierząt, dających się pogodzić z wymogami religijnymi grup wyznaniowych. Warszawa: Kancelaria Senatu, 2020.
 3. Hehemann Lena, „Religious Slaughtering, a Stunning Matter: Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others” European Papers, nr 1 (2021): 111-119.
 4. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 r. Warszawa 2014.
 5. Kuczma Paweł, „Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce” Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (2016): 181-201.
 6. Lenaerts Koen, „Limits on Limitations: The Essence of Fundamental Rights in the EU” German Law Journal, 20 (2019): 779-793.
 7. Łętowska Ewa, Mariusz Grochowski, Aneta Wiewiórowska-Domagalska. „Wiąże, ale nie przekonuje (wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 52/13 o uboju rytualnym)” Państwo i Prawo, nr 6 (2015): 53-66.
 8. Marinkás György, Some Remarks on the ‘Shechita Case’ of the ECJ. http://mfi.gov.hu/wp-content/uploads/2021/12/Marinkas_Gyorgy_-_Some_Remarks_on_the__Shechita_Case__of_the_ECJ.pdf.
 9. Młynarska-Sobaczewska Anna, „Rytualne ofiary a moralność publiczna. Analiza argumentacji TK (K 52/13) i SN USA” Państwo i Prawo, nr 4 (2017): 34-47.
 10. Muir Elise, „The Essence of the Fundamental Right to Equal Treatment: Back to the Origins” German Law Journal, 20 (2019): 817-839.
 11. Ochman Paweł, Maciej Pisz, „Prawne aspekty uboju rytualnego w Polsce (uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 52/13)” Państwo i Prawo, nr 1 (2018): 108-117.
 12. Pietrzykowski Tomasz, „Moralność publiczna a konstytucyjne podstawy ochrony zwierząt”, Studia Prawnicze, nr 2 (2019): 5-26.
 13. Tridimas Takis, Gentile Gulia, „The Essence of Rights: An Unreliable Boundary?” German Law Journal, 20 (2019): 794-816.