Treść głównego artykułu

Abstrakt

Glosa dotyczy wyroku w sprawie związanej z narażeniem na niebezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19 z powodu samowolnego oddalenia się osoby zarażonej ze szpitala. Orzeczenie sądu zostało w niej skrytykowane. Zdaniem autorki, sąd przyjął błędną kwalifikację prawną zachowania sprawcy, stosując art. 161 § 2 k.k. oraz konstrukcję czynu ciągłego z art. 12 § 1 k.k. Nie rozważył natomiast możliwości przyjęcia usiłowania przestępstwa, ani kwalifikacji z art. 165 § 2 k.k.

Słowa kluczowe

Glosa usiłowanie nieumyślność narażenie na niebezpieczeństwo Commentary exposure to danger attempt involuntarity

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bogdan Grzegorz, „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. II, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. 432-470. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 2. Budyn-Kulik Magdalena, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. 515- 556, Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 3. Budyn-Kulik Magdalena, Umyślność w prawie karnym i psychologii teoria i praktyka sądowa Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 4. Gałązka Małgorzata, „Zasady odpowiedzialności karnej- art. 11-12”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. 142-156, Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 5. Giezek Jacek, „Zasady odpowiedzialności karnej”, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, red. Jacek Giezek. 15-114, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 6. Giezek Jacek, „Formy popełnienia przestępstwa”, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, red. Jacek Giezek. 115-196, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 7. Giezek Jacek, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. Jacek Giezek. 153-260, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 8. Gruszecka Dagmara, „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. Jacek Giezek. 261-332. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 9. Kardas Piotr, „Zasady odpowiedzialności karnej- art. 12”, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, cz.1, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. 205-267. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 10. Kokot Rajnhardt, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański. 811-955. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 11. Kulik Marek, Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2021.
 12. Kulik Marek, „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. 557- 580. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 13. Kulik Marek, „Zasady odpowiedzialności karnej – art. 12”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. 62-69. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 14. Mozgawa Marek, „Formy popełnienia przestępstwa- art. 13-17”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 15. Stefański Ryszard A., „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański. 955- 982. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 16. Wąsek Andrzej, „Formy popełnienia przestępstwa”, [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. I, Oktawia Górniok, Stanisław Hoc, Michał Kalitowski, Stanisław Maria Przyjemski, Zofia Sienkiewicz, Jerzy Szumski, Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek. 200- 312. Gdańsk: Arche, 2005.
 17. Zoll Andrzej, „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. II, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. 247- 431, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.