Treść głównego artykułu

Abstrakt

Monografia prof. Pawła Czubika, w której dokonano analizy problematyki konsularnej legalizacji dokumentów w polskim prawie i praktyce konsularnej, jest opracowaniem z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, procedury cywilnej oraz prawa kolizyjnego (prywatnego międzynarodowego). Autor patrzy na to zagadnienie w ujęciu historycznym, sięgając 1918 r., tj. odrodzenia polskiej państwowości i polskiej służby konsularnej.  W pracy tej odnajdujemy interesujący opis aktywności - w tytułowym zakresie - konsulów II RP, czynności konsularnych w okresie od końca II wojny światowej do roku 1989 r., potem do momentu wejścia w życie obecnie obowiązującego Prawa konsularnego i wreszcie rozwiązania mające zastosowanie obecnie, tj. od roku 2015. Jest to opracownie niezwykle ciekawe i wartościowe.

Słowa kluczowe

czynnosci konsularne; legalizacja dokumantów; konwencja haska; Pawel Czubik consular activities; legalisation of documents; The Hague Convention; Paweł Czubik

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Czubik Paweł, Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018. Ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019.
  2. Czubik Paweł, Konwencja haska o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Bydgoszcz: Wydawnictwo Branta, wyd. 1, 2004, wyd. 2 zakt. i rozsz., 2005.