Treść głównego artykułu

Abstrakt

The paper tackles contemporary problems of law application which can be identified in the area of legal positivism, e.g. moral evaluation of the law in the course of judicial interpretation or degree of free evaluation of positive law by a judge in the context of law enforcement criteria. In the culture of statutory law, it is stressed that processes of law making and law applying must be separated. At the same time, a judge should be characterized by moderation in terms of interpretation and decision-making. The author attempts to combine the extreme approaches resulting from these different paradigms: the one perceiving a judge as a „mouth of an act” and the other involving a non-positivist postulate of quasi-creation of law meaning through a free  econstruction of norms from laws.

Słowa kluczowe

application of the law, legal positivism, justice

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Białas-Zielińska K., „Koncepcje pozytywizmu prawniczego i iusnaturalizmu w ujęciu Gustava Radbrucha”, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, No. 5, 2010.
  2. https:// www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/29521/edition/35304/content.
  3. Doliwa Katarzyna, „Tomasza Hobbesa koncepcja prawa a współczesny „miękki” pozytywizm prawniczy” IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, t. XXVII (2015): 271-283.
  4. Łazarska Aneta, Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym, Warszawa 2018, Lexonline.
  5. Lech Morawski, „Kilka uwag w sprawie sędziowskiego aktywizmu”, [w:] Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy, 22–24 września 2008 r., red. Wiesław Staśkiewicz, Tomasz Stawecki. 93-104. Warszawa, LexisNexis 2010.
  6. Marek Zirk-Sadowski, „Rządność sądów a zarządzanie przez sśdy” Zarządzanie Publiczne, nr 7 (2009): 45-63.
  7. Morawski Lech, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa, LexisNexis, 1999.
  8. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław Dubisz Stanisław. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  9. Zajadło Jerzy, Sumienie sędziego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4 (2017): 31-41.