Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach dużego praktycznego, politycznego i prawnego znaczenia nabrała problematyka stacji kosmicznych. Największym osiągnięciem społeczności międzynarodowej w tym zakresie jest budowa i funkcjonowanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – orbitalnej stacji kosmicznej. Rozwój techniki zainspirował niektóre z państw do budowy w przyszłości również stacji kosmicznych na ciałach niebieskich. Wyłaniają się w związku z tym pytania o status prawny stacji kosmicznych; zakres jurysdykcji i kontroli państw na tych stacjach; czy też zakres uprawnień władczych państwa do tej część powierzchni Księżyca lub innego ciała niebieskiego, na której jego stacja zostanie czasowo lub trwale zbudowana.

Słowa kluczowe

Kosmos, obiekt kosmiczny, stacja kosmiczna, rejestracja, jurysdykcja, prawo kosmiczne space, space object, space station, registration, jurisdiction, space law

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cheng Bin, „The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Use”, Journal of Space Law, t. 11, nr 1-2 (1983): 89-106.
 2. Csabafi Imre Anthony, The Concept of State Jurisdiction in International Space Law. A Study in the Progressive Development of Space Law in the United Nations. Haga: Martinus Nijhoff, 1971.
 3. Diederiks-Verschoor Isabella H. Ph., „Registration of Spacecraft” [w:] New Frontiers in Space Law, red. Edward McWhinney, Martin A. Bradley, 125-132. Leiden: Luitingh-Sijthoff, 1969).
 4. Galicki Zdzisław, „Status prawny Kosmosu” [w:] Działalność kosmiczna w świetle prawa międzynarodowego, red. Andrzej Wasilkowski, 6-23. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1991.
 5. Galicki Zdzisław, „Zakres jurysdykcji państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich” [w:] Działalność kosmiczna w świetle prawa międzynarodowego, red. Andrzej Wasilkowski, 24-39. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1991.
 6. Górbiel Andrzej, Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 7. Gospodarek Jerzy, „Status prawny obiektów kosmicznych”, Astronautyka, nr 3 (1973): 22-30.
 8. Hobe Stephan, „Article I” [w:] Coologne Commentary on Space Law, red. Stephan Hobe, Bernhard.Schmidt-Tedd, Kai-Uwe Schrogl, 23-43. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2009.
 9. Karski Karol, „Galileo: Practical and Legal Challenges for the European Union” [w:] Legal and Political Aspects of the Use of European Satellite Navigation Systems Galileo and EGNOS, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 41-56. Warszawa: Scholar, 2018.
 10. Karski Karol, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, „Space Activities: Economic and Legal Aspects”, Finance India, t. XXXIV, nr 1 (2020): 59-74.
 11. Karski Karol, „Kilka uwag o krajowych operatorach telekomunikacyjnych jako stronach umów międzynarodowych regulujących funkcjonowanie międzynarodowych organizacji łączności satelitarnej” [w:] Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska, red. Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 85-95. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, 2010.
 12. Karski Karol, Vita Zagórowska, „Aktywność Parlamentu Europejskiego w zakresie prawa kosmicznego i europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej” [w:] Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w Kosmosie, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 26-36. Warszawa: SCHOLAR, 2017.
 13. Kerrest Armel, Lesley Jane Smith, „Article VII” [w:] Coologne Commentary on Space Law, red. Stephan Hobe, Bernhard.Schmidt-Tedd, Kai-Uwe Schrogl, 126-145. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2009.
 14. Kułaga Łukasz, „Przestrzeń kosmiczna – jako wspólne dziedzictwo ludzkości. Kontrowersje wokół Porozumienia regulującego działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich” [w:] Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska, red. Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 25-40. Warszawa Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW, 2010.
 15. Lachs Manfred, The Law of Outer Space, Leyden: A. W. Sijthoff, 1972.
 16. Myszona-Kostrzewa Katarzyna, Nawigacja satelitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, 2011.
 17. Myszona-Kostrzewa Katarzyna, „Rejestracja obiektów kosmicznych” [w:] Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 37-52. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
 18. Rajski Janusz, Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 19. Ryzenko Jakub, „Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Przykład współpracy międzynarodowej państw w badaniu i eksperymentalnym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej” [w:] Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska, red. Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 69-84. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, 2010.
 20. Skardzińska Barbara, „Górnictwo kosmiczne – prawo i perspektywy” [w:] Prawne aspekty działalności kosmicznej, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, 15-183. Warszawa: Kancelaria Senatu RP, 2019.
 21. Wiewiórowska Krystyna, „Odpowiedzialność państwa związana z wykorzystywaniem przestrzeni kosmicznej” [w:] Odpowiedzialność państwa w prawie międzynarodowym, red. Renata Sonnenfeld, 211-240. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1980.