The impact of a spouse's gross ingratitude on the admissibility or inadmissibility of revocation of a donation made to joint marital property, in the views of doctrine and the case law.
PDF (English)

Słowa kluczowe

darowizna
majątek wspólny małżonków
małżonkowie
rażąca niewdzięczność

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki odwołania darowizny w sytuacji, gdy została ona uczyniona do majątku wspólnego małżonków, a niewdzięcznym okazał się być tylko jeden z nich. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, rażąca niewdzięczność obdarowanego stanowi przesłankę odwołania darowizny wykonanej. W sytuacji darowania przedmiotu do majątku wspólnego pojawia się kwestia dopuszczalności odwołania jej, jeśli tylko jeden z małżonków wykazał rażąco niewdzięczne zachowanie.

https://doi.org/10.36128/priw.vi4.66
PDF (English)

Bibliografia

Breyer S., Gross S., [in:] Komentarz do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ed. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Warszawa 1975.

Ciepła H., Brzeszczyńska S., Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Warszawa 2018.

Dmowski S., [in:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania, t. II, ed. G. Bieniek, Warszawa 2005.

Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa-Kraków 1974.

Gromek K., [in:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Gromek, Warszawa 2016.

Grzybowski S., [in:] System Prawa Cywilnego, vol. III, part. 2, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, ed. S. Grzybowski, Wrocław 1976.

Krzynówek, J., Volenti non fit iniuria. Powstanie i historia reguły, [in:] Łacińskie paremie w kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, ed. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek. Warszawa 2001.

Mularski K., [in:] Komentarz do Kodeksu Cywilnego, art. 450-1088, ed. M. Gutowski, t. II, Warszawa 2016.

Pietrzykowski K., [in:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Pietrzykowski Warszawa 2018.

Policzkiewicz, Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15.1.1992 r., III CZP 142/91, „Orzecznictwo Sądów Polskich” No. 3, 1993.

Rejman S., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18.2.1969 r., III CZP133/68, „Nowe Prawo” No. 6, 1971.

Safjan M., [in:] Kodeks Cywilny. Komentarz, art. 450-1088, vol. II, ed. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.

Słyk J., [in:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, ed. K. Osajda, Warszawa 2018.