Spór o tożsamość podmiotu praw człowieka
PDF

Słowa kluczowe

prawa człowieka
pilozofia prawa
imaginarium społeczne

Abstrakt

Recenzja książki Arkadiusza Baruta, w której prawa człowieka prawa człowieka zostają przedstawione w oparciu o model imaginarium społecznego. Autor recenzji aprobatywnie komentuje dążenie do uwydatnienia związku, który zachodzi pomiędzy zmianą kluczowej dla praw człowieka idei podmiotowości a transformacją symboliki społecznej, w szczególności powszechnych wyobrażeń na temat prawa i państwa.

https://doi.org/10.36128/priw.vi4.46
PDF

Bibliografia

A. Barut, Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego, Warszawa 2018.