Kontakt
Spółdzielczy Instytut Naukowy
ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

Główna osoba do kontaktu

Dominik Bierecki
Zastępca Redaktora Naczelnego

Wsparcie techniczne

Dominik Bierecki