Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G.Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438804, NIP 5851462223, REGON 221527756, tel. 585509750, www.sin.edu.pl . Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sin.edu.pl w zakładce "RODO". Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi.