PRAWO i WIĘŹ

Aktualny numer

Nr 30 (2019)
Opublikowano styczeń 11, 2020

Kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Kwartalnik jest publikowany cztery razy do roku, w cyklu wydawniczym: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie dziedziny prawa materialnego i procesowego, w szczególności teorię i filozofię prawa, prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy naukowe związane przede wszystkim  ze stosowaniem prawa, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego, w tym zwłaszcza młodych naukowców i doktorantów, jak również praktyków: sędziów, prokuratorów, urzędników, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników do zgłaszania utworów do publikacji w „Prawie i Więzi”. W naszym czasopiśmie ukazują się teksty napisane w języku polskim oraz w językach obcych: angielskim, niemieckim i francuskim. Utwory składane do kwartalnika podlegają recenzjom, a po ich opublikowaniu Autor otrzymuje wynagrodzenie.

Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Gorąco zachęcamy czytelników do zainteresowania się kolejnymi numerami czasopisma.

 

prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski
Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”

 

Wersja pierwotna jest wersją papierową

 

Wskaźniki oceny czasopisma:

MNiSW: 40 pkt (Poz. 27906)

DOI: 10.36128/priw.vi

ISSN: 2299-405X

Kwartalnik „Prawo i Więź" jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w miedzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

 

 

Pełny numer
1 / 2020
Wyświetl wszystkie numery