Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”

 

Wersja pierwotna jest wersją papierową

Kwartalnikowi "Prawo i Więź" przyznano 40 punktów za publikacje w czasopismach naukowych (Poz. 27906)