Redakcja uprzejmie prosi Autorów o uwzględnienie wymogów dotyczących nadsyłanych tekstów i stosowanych przez redakcję procedur kwalifikowania tekstów do publikacji