Rada naukowa

 

  • prof. Zbigniew Cieślak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Henryk Cioch, Katolicki Uniwersytet Lubelski

  • ks. prof. Antoni Dębiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

  • ks. abp prof. Andrzej Dzięga, Katolicki Uniwersytet Lubelski

  • prof. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • prof. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • prof. Krzysztof Pietrzykowski (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Justyn Piskorski

  • prof. Zbigniew Rau, Uniwersytet Łódzki

  • ks. prof. Krzysztof Warchałowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego