Lista Recenzentów (2014 r.):

 • prof. Andrzej Adamski 
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Adam Czarnota
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
 • dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
 • dr Beata Rutkowska
 • dr hab. Marcin Zdrenka

 

Lista Recenzentów (2013 r.):

 • prof. Andrzej Adamski
 • prof. Andrzej Bator
 • prof. Henryk Cioch
 • prof. Bożena Gronowska
 • prof. Tadeusz Jasudowicz
 • prof. Tomasz Justyński
 • prof. Andrzej Mączyński
 • prof. Lech Morawski
 • dr Wojciech Morawski
 • prof. Aleksander Nalaskowski
 • prof. Oktawian Nawrot
 • prof. Romuald Piekarski
 • dr Marcin Polakowski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Szahaj
 • prof. Jerzy Zajadło
 • prof. Piotr Zakrzewski

 

Lista Recenzentów (2012 r.):

 • prof. Andrzej Batory
 • prof. Grzegorz Goździewicz
 • prof. Lech Morawski
 • prof. Agnieszka Skóra
 • prof. Andrzej Sokala